Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu
PDF Tisk Email
Metodika - Metodika GFŘ

Změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva - zákonná opatření Senátu s účinností od 1. ledna 2014

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. října 2013 v částce č. 132 publikováno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Nutnost přijetí těchto dvou zákonných opatření Senátu vyvolala potřeba reagovat na rekodifikaci soukromého práva.

Součástí změn v těchto zákonných opatření Senátu jsou i změny, které s rekodifikací soukromého práva bezprostředně nesouvisí, nicméně bylo vhodné či nutné je provést z jiných důvodů (prorůstová opatření, reakce na změny jiných zákonů, apod.).

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/dane/danova-legislativa/2013/zmeny-danoveho-prava-rekodifikace-soukro-15111

 
Daňová kontrola v českém prostředí

Daňová kontrola je jedním z klíčových institutů daňového řízení. Její význam pro správu daní vyplývá především ze skutečnosti, že daně jsou v České republice vybírány na základě principu samovyměření. To znamená, že je to sám daňový subjekt, na kterém leží posouzení jeho daňové povinnosti. On je tím, kdo je povinen sám daň vypočítat, přiznat, uhradit a zejména doložit.